V Nemčiji prepovedali pornografski material, ki vključuje mladostnike

01.12.2008

Nemčija je prepovedala proizvodnjo in posedovanje pornografskega materiala, ki prikazujejo mladostnike. Medtem ko je prejšnji zakonik prepovedoval le tisti pornografski material, ki prikazuje otroke, se popravljena verzija člena kazenskega zakonika nanaša tudi na pornografski material, ki prikazuje osebe, stare med 14 in 18 let.

Z revizijo kazenskega zakonika, ki je stopil v veljavo 5. novembra 2008, je novost tudi prepoved širjenja, kupovanja in posedovanja 'mladostniškega pornografskega materiala'.  Tako 184c člen določa, da je za osebe, ki razširjajo, javno prikazujejo, napeljujejo, izvajajo, popularizirajo ali proizvajajo, pridobivajo, dostavljajo, skladiščijo, ponujajo, razglašajo, uvažajo ali izvažajo mladostniško pornografsko gradivo s seksualnimi akti, ga uporabljajo ali omogočijo uporabo tovrstnega materiala drugim, predvidena kazen zapora do teh let ali denarna kazen. Zakon se nanaša tudi na tiste osebe, ki so sicer starejše od osemnajst let pa so v pornografskih materialih predstavljene kot mladoletne osebe, poleg tega pa kaznuje tudi mladoletniške pornografske računalniške animacije in risane podobe.

Kakorkoli, zakonik ne določa odgovornosti internetnih ponudnikov v primeru prisotnosti tovrstnega materiala v njihovih storitvah. Sklepati pa je mogoče, da so internetni ponudniki v primeru, ko kljub najdenemu materialu z otroško ali mladostniško pornografijo na njihovem strežniku ne ukrepajo, prav tako izpostavljeni predpisani kazni.

Vir: Nemški Uradni list (Bundesgesetzblatt)

Več o tem >>