V Sloveniji sprejet nov Kazenski zakonik

30.05.2008

Dne 20.5.2008 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije potrjen nov Kazenski zakonik, ki med drugim prinaša določene spremembe tudi na področju otroške pornografije in sovražnega govora.

Kar se tiče otroške pornografije, tako stari kot novi člen prepovedujeta proizvodnjo, razširjanje (P2P omrežja), prodajo, uvoz, izvoz ali drugačne oblike ponujanja pornografskega gradiva, vendar pa je stari 187. člen KZ prepovedoval posedovanje takega gradiva le v primeru namena distribucije, po novem Kazenskem zakoniku pa bo prepovedano posedovanje otroške pornografije na splošno. Prav tako novi KZ-1 v 176. členu prepoveduje otroško pornografijo, v kateri nastopajo realistične podobe mladoletnih oseb (npr. pornografsko gradivo, kjer bi bili “igralci” animirani liki) ter posedovanje gradiva (npr. zapiskov), ki razkriva identiteto mladoletne osebe v otroški pornografiji.

V primeru t.i. pedofilskih kaznivih dejanj novi kazenski zakonik predvidena možnost dajanja podatkov o izbrisanih sodbah tudi tistim ustanovam, društvom ali siceršnjem združenju ljudi, ki se ukvarjajo z učenjem, vzgojo, varstvom ali oskrbo otrok in mladoletnikov. Tako omejeno izbrisane sodbe se nanašajo na kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, zlorabo prostitucije ali na prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva.

Kar se tiče sovražnega govora, novi Kazenski zakonik enako kot stari prepoveduje razpihovanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, dodatno pa prepoveduje tudi razpihovanje drugega sovraštva. Prav tako kot stari prepoveduje razpihovanje razdora ali nestrpnosti, dodaja pa še prepoved spodbujanja k drugi neenakopravnosti. S to spremembo je tako v Kazenski zakonik vključen tudi sovražni govor, usmerjen k istospolno usmerjenim ali osebam z drugačnim političnim prepričanjem, kar prej ni bilo izrecno opredeljeno.

Novi KZ-1 enako kot stari prepoveduje javno širjenje idej o večvrednosti ene rase nad drugo, dajanje kakršnekoli pomoči pri rasistični dejavnosti ter zanikanju, zmanjševanju pomena ali odobravanju genocida, dodaja pa še prepoved omalovaževanja in smešenja genocida, poleg genocida pa prepoveduje tudi zanikanje, omalovaževanje, smešenje ter zmanjševanje pomena ali odobravanje holokavsta, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva, agresije ali drugih kaznivih dejanj zoper človečnost.

Novi kazenski zakonik bo predvidoma stopil v veljavo 1.novembra 2008.