Število kaznivih dejanj zoper otroško pornografijo v Sloveniji narašča

29.01.2009

Proizvodnja in distribucija otroške pornografije je v zadnjem času ocenjena kot ena izmed najbolj hitro rastočih in dobičkonosnih internetnih industrij. Z razvojem in širšim dostopom do digitalne tehnologije in računalnikov se je proizvodnja materiala z otroško pornografijo namreč občutno poenostavila in pocenila, k sedanjemu stanju pa je pripomogel tudi razvoj internetne tehnologije, ki v vsakem trenutku omogoča dostop do nezakonitih vsebin na tisoče posameznikom po vsem svetu.

O natančnih številkah razširjenosti otroške pornografije in njenih uporabnikov je sicer zaradi specifične narave interneta težko govoriti. Najverjetneje se je realnim številkam najbolj približala ECPAT International and the Bangkok Post, ki je ocenila, da je bilo v letu 2001 na trgu okoli 100,000 internetnih strani z otroškim pornografskim materialom, kar je pomenilo kar 1500% porast tovrstnih strani od leta 1997. Pretresljivi so tudi podatki ameriške nacionalne študije o viktimizaciji mladostnikov na internetu, ki ocenjuje, da je bilo v Združenih državah Amerike med letoma 2000 in 2001 izrečenih kar 1,713 zapornih kazni zaradi kaznivih dejanj spolnih zlorab otrok na internetu.

Po velikosti proizvodnje otroške pornografije se po Interpolovih podatkih v sam vrh uvršča Nemčija, Nizozemska in Velika Britanija predstavljata glavna distribucijska centra, Združene države Amerike pa sodijo med največje trge povpraševanja po otroški pornografiji.

In kako je z razširjenostjo otroške pornografije pri nas?

Res je, da se Slovenija zaenkrat še ne uvršča na listo največjih proizvajalcev oziroma povpraševalcev po otroški pornografiji, a vendar, tovrstna problematika je v določenem obsegu prisotna tudi znotraj naših meja. Statistični podatki kaznivih dejanj, za katere je policija podala kazenske ovadbe, namreč kažejo, da se v zadnjih treh letih število kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja otroškega pornografskega gradiva nenehno povečuje. Tako so bile v letu 2005 za tovrstno kaznivo dejanje  s strani policije podane le 4 kazenske ovadbe, v letu 2007 pa je ta številka narasla na kar 31 vloženih kazenskih ovadb.

S podobnim trendom se srečujejo tudi na tožilstvu. Medtem ko je bilo leta 2005 zaradi kaznivega dejanja otroške internetne pornografije s strani tožilstev podanih 8 kazenskih ovadb zoper 9 oseb, je to število v letu 2007 naraslo na 11 vloženih ovadb zoper 21 oseb.

Prav tako nam problem

atiko konstantnega povečanja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost potrjujejo statistike tovrstnih obsojencev, saj število le teh od leta 2004 dalje neprestano narašča.