V veljavo stopil nov Kazenski zakonik

01.11.2008

S prvim novembrom je v veljavo stopil nov kazenski zakonik, ki med drugim uvaja t.i. evidenco pedofilov, kot kaznivo dejanje določa razpihovanje drugega sovraštva, strožje pa je opredeljeno tudi prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, v katerega je vključena oseba, mlajša od 15 let.

Glavna sprememba novega zakonika na področju posredovanja podatkov iz kazenske evidence je predvsem možnost dajanja podatkov vzgojnim in izobraževalnim ustanovam o določenih kaznivih dejanjih kršitve spolne nedotakljivosti tudi za izbrisane obsodbe. Pri tem gre za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja vzgoje, izobraževanja in oskrbovanja, kaznivo dejanje nekaterih oblik zlorabe prostitucije ter kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, v katerega je vključena oseba, mlajša od 15 let.

Nekaj sprememb, poleg spremenjenega naslova določbe, prinaša novi zakonik tudi na področju sovražnega govora. Največja razlika je v dodatni prepovedi razpihovanja drugega sovraštva in spodbujanja k drugi neenakopravnosti. S to spremembo je tako v Kazenski zakonik vključen tudi sovražni govor, usmerjen k istospolno usmerjenim ali osebam z drugačnim političnim prepričanjem, kar prej ni bilo izrecno opredeljeno.

Z novim kazenskim zakonikom pa se spremembe obetajo tudi na področju otroške pornografije. Poleg tega, da se je dovoljena starostna doba oseb, katerim se lahko proda, prikaže ali kako drugače omogoči dostop do pornografske vsebine, zvišala iz 14 na 15 let, je največja sprememba novega zakonika na tem področju prepoved posedovanja otroške pornografije na splošno, in ne zgolj z namenom distribucije, kot je to prej urejal stari kazenski zakonik. Novost novega  KZ-1 je tudi kaznovanje proizvodnje, razširitve, prodaje, uvoza, izvoza ali drugače ponujene pornografskih ali drugačnih seksualnih vsebin, v katerih nastopajo realistične podobe mladoletnih oseb, posedovanje takega gradiva ter razkrivanje identitete mladoletne osebe v takem gradivu.  Poleg tega so po novem poleg pornografskih kaznovane tudi drugačne seksualne vsebine in predstave, v katerih so uporabljene mladoletne osebe, kot tudi že samo namerno prisostvovanje v tovrstnih predstavah.

Več: Kazenski zakonik Republike Slovenije KZ-1